Podporovány budou zejména tyto oblasti: mimořádné aktivity v oblasti kultury a umění, zájmová činnost a práce s mládeží, aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu či navazující na tradici města a také na odkazy místních významných osobností. Lhůta pro podání žádosti platí do 29. února.

O dotace lze požádat osobně na podatelně městského úřadu, poštou na adresu Městského úřadu Mělník, odbor školství a kultury, nám. Míru 51, 276 01 Mělník či prostřednictvím datové schránky (žádost opatřena elektronickým podpisem). „Příjemcem dotace může být právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost v oblasti kultury, působící na území města Mělník,“ vysvětluje referentka pro oblast kultury a propagace Šárka Zikmundová.