„Ukazuje se, že se splnil náš předpoklad a nějaká parkovací místa se uvolnila. Je to dáno zejména tím, že například podnikatelé si mohou na jednu kartu nahlásit tři registrační značky, takže zbytečně neblokují místa,“ vysvětluje. Připomíná také, že se v současné době hlásí celá řada nových zájemců, kteří dosud parkovací karty neměli.

Jediným místem, které je nyní plně obsazené, je Husova ulice. „Tam je to vcelku pochopitelné, jelikož je limitována menším počtem parkovacích míst. Máme však ještě volná místa v ulicích Palackého a Nová, takže budeme schopni uspokojit i další zájemce,“ předesílá Schweigstill.

Výhodou nového systému je především fakt, že registrace zájemců probíhá na úřadě fyzicky pouze jednou. Při této schůzce získají pracovníci úřadu veškeré potřebné informace. Další prodlužování platnosti karet už bude probíhat výhradně dálkovým přístupem.

Jelikož je parkování v Mělníku často diskutovaným tématem, chce se místní radnice touto otázkou zabývat i nadále. „Jakmile se tento systém naplno rozeběhne, tak určitě začne diskuse na téma, jak dál řešit parkování ve městě, a to i mimo historické centrum,“ zdůrazňuje mělnický místostarosta Milan Schweigstill.