Zájemci si mohou žádosti vyzvednout v úředních dnech na oddělení sociální práce a samosprávy v kanceláři radnice číslo 401. Lze si je stáhnout také z webu města.

Vyplněné žádosti i s potřebnými přílohami pak lze na městský úřad poslat poštou nebo je doručit osobně na podatelnu.

Jiří Štraub