Podle místního ředitele Jaroslava Kužela může příští rok nastoupit nejvýše 87 žáků. „Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek. I v tomto roce došlo k překročení stanovené kapacity,“ vysvětlil ředitel s tím, že situaci budou řešit podle daných pravidel losováním. „Náhodně se bude vybírat mezi všemi dětmi, které splňují předem stanovené požadavky. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu a provede to člen školské rady za přítomnosti vedení,“ uvedl Kužel.

Na základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova ještě navíc otevřou první třídu se sportovním zaměřením. Tam ovšem děti musí složit talentové zkoušky, které se skládají z atletických testů, kde budou běhat na krátkou vzdálenost, skákat do dálky, házet kriketových míčkem nebo šplhat. Musí prokázat pohybovou zdatnost jako například kotouly nebo přeskoky. Sportovní talentové zkoušky jsou na programu ve středu 25. dubna od 8 hodin ráno.

Některé ze čtyřiapadesáti škol na Mělnicku mají zápisy do prvních tříd už za sebou. V některých částech okresu na budoucí školáky teprve čekají. Enormní zájem dětí o školy ve větších městech ovšem netěší rodiče předškoláků. „Toto období je pro nás velmi stresující, pevně věříme, že naše Eliška bude přijata. Nedovedu si představit, že budeme shánět školu v jiném městě,“ řekla Anna Novotná, matka jednoho z budoucích prvňáků.

Zápisy se letos týkají dětí, které se narodily v období od začátku září roku 2011 do konce srpna roku 2012. K tomu počtu pochopitelně ještě přibydou starší děti s odloženou školní docházkou z minulých let.
Druhá neratovická základní škola v ulici 28. října řešila problém s překročením kapacity už v minulých letech. Vedení školy bylo nuceno řešit nastalou situaci rušením školních pracoven. Podle slov zástupkyně ředitele Radky Millerové mají dodatečné zápisy ještě ve středu 25. dubna. „Očekáváme naplnění čtyř prvních tříd,“ řekla Millerová. Počet přijatých žáků do následujícího roku pro první třídu i do přípravné třídy bude ovšem jasný až během příštího týdne.

Kralupská základní škola v Třebízského ulici už má teď jasno. Zápis tu proběhl v prvních dubnových dnech a do lavic zasedne příští rok pětačtyřicet dětí. Základní škola na Komenského náměstí v Kralupech přijme 38 předškoláků, přičemž dalších 11 dostalo návrh na odklad školní docházky. V nelahozeveské základní škole přijali 26 budoucích prvňáčků a tři děti dostaly odklad. „Jednoho jsme nemohli přijmout kvůli spádovosti,“ uvedla ředitelka školy Věra Bavorová.

Další zápisy čekají děti ještě například v Obříství, v Byškovicích a nebo například v mělnických Mlazicích.

Zápisy do prvních tříd na základních školách
- ZŠ a PŠ Neratovice – Byškovice 18. dubna od 13 do 15.30 hodin. (Příjímací řízení do Praktické školy se uskuteční 23. dubna od 9 do 12 hodin formou pohovoru).
- ZŠ Obříství 23. dubna od 14 do 18 hodin
- ZŠ Mělník – Mlazice 17. a 18. Dubna od 14 do 17 hodin podle pozvánek
- ZŠ a MŠ Čečelic 18. dubna od 13 do 17 hodin
- ZŠ Via Libertatis Kralupy nad Vltavou 16. dubna od 14 hodin

Marta Doležalová