Chorušice, Kanina, Úžice, Mšeno. Například tyto obce z Mělnicka se podepsaly pod petici proti diskriminaci obyvatel venkova organizovanou Spolkem pro obnovu venkova České republiky. Proč? „My, občané venkova a menších měst, vyslovujeme vážné znepokojení nad neustále narůstající nerovností mezi městy a venkovem v České republice,“ píše se v úvodu petice.

Obcím se nelíbí hlavně způsob přerozdělování daní. „Je to diskriminace venkova. Ve financování jsme velmi krutě znevýhodněni oproti větším sídlům. Na jednoho občana dostávají nejmenší obce až šest a půl krát méně peněz než Praha,“ upozornil na hlavní problém starosta Chorušic Martin Bauer. Bouří se nejen obce, ale i menší města. „Stát nás pověřuje stále další a další agendou, ale dostatečně to nekompenzuje přídělem peněz. U nás například máme stavební úřad, matriku, sociální odbor a odbor životního prostředí, ale na financování těchto úřadů dostáváme od státu jen zhruba šedesát procent nákladů, takže musíme na úřady doplácet,“ upozornil na další problém starosta Mšena Martin Mach. Stát se tím sice snaží přiblížit úřady i lidem na vesnici, podle Macha se však chová nepochopitelně. „Paradoxně ty pravomoce, které pro nás nebyly velkou zátěží, nám zrušil a převedl je do Mělníka, což je dvacet kilometrů. Lidé tak nyní musejí do Mělníka například kvůli vydávání rybářských lístků nebo kvůli živnostenským listům,“ vysvětlil Mach. „Dá se říci, že možnost zajištění všech potřeb člověka je u nás 6,5krát menší než v hlavním městě. Přitom u nás žije pět set lidí na rozloze osmnácti hektarů, zatímco v Praze žije takový počet lidí v jednom paneláku,“ zlobí se Bauer. Podle něho je to jasná diskriminace. „Za každého obyvatele Prahy dostane hlavní město 6,5krát více peněz než my. Za téhož obyvatele, který k nám přijede na rekreaci a my mu zajišťujeme odvoz odpadu, údržbu zeleně a zkrášlování okolí,“ zdůraznil starosta Chorušic.

 

starosta Mšena Martin Mach
»Nerovnost financování malých obcí a velkých sídel podle mnohých přímo porušuje ústavu.«

starosta Chorušic Martin Bauer
»Příjem na jednoho obyvatele Prahy je 6,5
krát vyšší než u nás. Na toho obyvatele,
který k nám pak přijede na rekreaci
a my mu zajišťujeme odvoz odpadu,
údržbu zeleně a okolí.«

 

Podle Macha stát argumentuje tím, že velká města potřebují větší investice do infrastruktury. „Jenže na druhou stranu je rozloha obcí v přepočtu na jednoho obyvatele daleko větší,“ upozornil Mach. „Není za co stavět, za co udržovat obec, za co ji zkrášlovat. To způsobuje odliv mladých lidí,“ tvrdí Mach. „Takové jednání je v rozporu s prohlášením několika předchozích vlád a podle mnohých i v přímém rozporu s ústavou,“ dodal starosta Mšena. Petice má podle starosty Chorušic posloužit jako podklad pro jednání se Senátem, vládou či Parlamentem České republiky. „Ke konci května letošního roku se již k petici připojilo přes tisíc obcí a měst,“ spočetl předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Eduard Kavala.

 

Co obce žádají od státu?

– změnit zákon o rozpočtovém určení daní tak, aby venkov nebyl diskriminován vůči větším sídlům
– přijmout samostatný zákon o venkově České republiky, který by kodifikoval pojem venkov, a jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj
– novelizovat kompetenční zákon tak, aby se zvýšila odpovědnost ministerstva zemědělství za rozvoj venkova až po jeho přejmenování na ministerstvo venkova