Podle ŘSD jde vše podle plánu. „Stavba momentálně pokračuje v souladu se schváleným harmonogramem. Ve zkušebním provozu je okružní křižovatka propojující hlavní trasu obchvatu se stávající silnicí I/9, která byla v úseku napojení přeložena,“ sdělil mluvčí ŘSD Martin Buček.

Dále je dokončena protihluková stěna, odvodnění a v hlavní trase obchvatu ve směru k ulici Nad Oborou jsou položeny konstrukční vrstvy asfaltu. Druhá okružní křižovatka u mostu přes železniční trať je také dokončena, ocelové sloupy jsou připraveny na budoucí protihlukovou stěnu.

V Libišské tůni uhynulo na 8 metráků ryb.
V Libišské tůni kvůli vedru uhynulo na osm metráků ryb. Místní rybáři truchlí

Podle Bučka je uvedení do provozu dáno smluvně dvěma termíny, a to 26. září část od Vehlovic po Řípskou, o třicet dnů později dojde k dokončení části v Řípské ulice. „V Řípské ulici kontinuálně izolujeme a zasypáváme opěrnou zeď komunikace. V dosypaných částech postupně betonujeme její římsu. Dále jsou v Řípské a Nádražní ulici podél komunikace osazeny obruby a postupně se dokončuje její pláň. Vše je zde také rovněž připravenou na osazení sloupů veřejného osvětlení. Pracuje se dláždění okružní křižovatky, která obě ulice propojí s Chloumeckou ulicí,“ uvedl mluvčí.

V příštím týdnu se uskuteční schůzka mezi radními a vedením ŘSD. „Momentálně není znám přesný termín, ani jaký průběh bude mít prohlídka dokončeného obchvatu. Vše domluvíme začátkem příštího týdne,“ řekl Milan Sweigstill (Máme rádi Mělník).

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.