Další část obchvatu, která vyústí u Velvar nedaleko čerpací stanice Benzina, má být hotová na podzim letošního roku. Celková cena stavby, zahrnující zhruba šest a půl kilometru vozovky, je přes 750 milionů korun bez DPH.

Podle Martina Bučka z Ředitelství silnic a dálnic úsek Žižice-Velvary po dokončení naváže na už vybudovanou část. „Zhotovitel, společnost Strabag, přislíbil, že nový úsek včetně připojovacích větví zprovozní ještě letos a dokončí v květnu následujícího roku,“ uvedl Buček.

Dokončovací práce by už neměly mít dopad na plynulost dopravy. Spočívají zejména v terénních úpravách, výsadbě zeleně nebo odstranění a rekultivaci provizorní silnice v délce třinácti set metrů, kam je nyní doprava převedena. Podle Bučka je přitom možné, že se vše stihne ještě do konce tohoto roku, záleží na počasí.

Práce zdržel archeologický průzkum

Hotovo až k Velvarům mělo být původně už loni, ale práce zdržel rozsáhlý archeologický průzkum, který na trase probíhal. Vše se protáhlo téměř o rok. Zdržení ale nebylo vůbec marné. Vědci pod hromadou zeminy objevili historické unikáty. Na skoro třinácti kilometrech během pouhých deseti měsíců odhalili téměř dva a půl tisíce pravěkých jam, pece, hroby s kremací nebo kostrou a pozůstatky rozličných staveb, včetně náhonu z první poloviny šestnáctého století.

Jak potvrdila Drahomíra Malyková z pražského Archeologického ústavu Akademie věd, byly objeveny i nálezy z pozdní doby kamenné. Podařilo se tak prozkoumat dosud nejrozsáhlejší pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry na území Čech, pocházející z doby zhruba 2500 až 2200 před naším letopočtem. Nalezeny byly i ostatky pěti desítek mužů, žen i dětí, uložené v hlubokých hrobech se stopami původní dřevěné konstrukce a s bohatou výbavou. Našly se i věci z doby bronzové.

Co se týká aktuálních stavebních prací, silničáři jsou více než optimističtí.

„V současné době to i s ohledem na schválený harmonogram prací vypadá, že by se vše mělo stihnout, pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti. Předpokládá se, že ve druhé polovině listopadu bude kompletní obchvat Slaného předán řidičům do užívání,“ dodal Martin Buček.

Zdroj: Youtube

Druhá etapa přeložky silnice I/16 uleví obcím Žižice, Luníkov, Hobšovice, Ješín a Velvary. Na trase přibudou dvě křižovatky a čtyři silniční mosty v celkové délce 128 metrů. Překládat se budou také inženýrské sítě, kterých je celkem čtrnáct.