Mělničtí rybáři půjdou po nočních pytlácích přímo z vodních hladin.
Rybáři mají nový člun, už mohou kontrolovat revír i z vodní plochy