Hlavními body programu byly dosažené vazby mezi chemií a energetikou, kterou uvedl profesor Václav Pačes, bývalý předseda Akademie věd ČR i České učené společnosti a současný předseda dozorčí rady ČEZ. Jednotlivé technologické platformy prezentovaly své aktivity a vize. Ty potvrdily, že si nekonkurují, ale vzájemně se doplňují a mohou společným úsilím efektivněji rozvinout vybraná témata.

Součástí konference byla i moderovaná diskuse na téma „Spolupráce, synergie a překryvy v chemii a energetice“ s tématy, dotýkajícími se snižování emisí oxidu uhličitého, nízkouhlíkaté ekonomiky, zdrojů uhlíku pro energetiku, průmysl atd. Rovněž se hovořilo o sféře biopaliv dalších generací, o alternativních palivech, vodíku jako zdroji energie i pro chemický průmysl atd.

Na tuto úvodní konferenci dále naváží v průběhu letošního roku tři specializované semináře.

Autor: Jiří Herain