Většina účastníků se do vody vydala v maskách nebo s tradičními koupacími pomůckami, mezi něž patřily například potápěčské brýle nebo nafukovací lehátko ve tvaru ananasu. Jeden z účastníků akce, který na setkání přijel už druhý rok po sobě až z Prahy, se navíc do pískovny ponořil „na Adama“, tedy zcela bez plavek.

Před koupáním i po něm se otužilci mohli osvěžit a občerstvit pochoutkami a horkými nápoji, které přinesli nejen mnozí z nich, ale také zvědaví přihlížející. Nechyběl samozřejmě ani oblíbený svařák.

Každý, kdo se osvěžil v chladné vodě, si domů odnesl diplom a upomínkový přívěšek na krk. Část odvážlivců pak pokračovala ve vánočním setkání v nedaleké hospodě. 

Barbora Tesnerová