Divadelní hra vtipně vycházela ze tří známých pohádek pro děti, které prolínaly závislosti na drogám a alkoholu a gamblerství. Tento slavnostní den se uskutečnil už po sedmé za sebou. Vítání byli rodinní příslušníci pacientů a především absolventi terapií, kterých se letos sešlo už téměř osmdesát. Přitom v prvním ročníku slavností dostalo abstinenční diplom necelých dvacet úspěšně vyléčených. Po divadle byl pro všechny přítomné připraven raut a návštěvníci si mohli zakoupit i výrobky na prodejní výstavě dílen. Abstinující absolventi léčby nakonec neformálně besedovali s léčenými klienty.