Místo prací – při jízdě od Liběchova právě k Dubé a na Českou Lípu je na vjezdu do obce při levém okraji silnice – je už průjezdné; opravený úsek byl uveden do provozu v režimu předčasného užívání stavby. Práce sice pokračují, už je to však pouze pod komunikací. Tam jsou nyní aktuální zemní úpravy a pokračuje také postupné vyzdívání opěrné zdi lomovým kamenem.

Zeď v délce 40 metrů, která byla v havarijním stavu, je už ale zabezpečena, shrnul změnu Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Přičemž připomněl, že je nejen bezpečná, ale i vylepšená. „Je osazena novou dříve absentující ochrannou stěnou, novým zábradlím i svodidly – a na silnici v opravovaném úseku jsou položeny nové vrstvy vozovky,“ přesnil Buček.

Po obou stranách Tupadel nicméně řidiči musí zachovávat maximální obezřetnost a počítat s omezeními. V úseku Želízy–Medonosy stále pokračují postupné opravy propustků pod silnicí. Je to velká akce: dohromady jsou jich tři desítky.