Ti z nižšího gymnázia strávili den na dopravním hřišti v Mlazicích, kde pro ně byla nasimulovaná dopravní nehoda, hasiči předváděli, co dělat, když na plotně chytne pánev s hořícím olejem nebo například, jak zacházet s buzolou, když se ztratí někde v lese. Součástí projektu byly i informace o kyberšikaně.

Děti nejvíce ocenily autonehodu, kde ve vozidle seděly tři zraněné ženy, a musely ukázat, jak by v takové situaci postupovaly. Naučily se, jak pomoci druhým a především u toho neohrozit vlastní zdraví.

Ti starší se potom ve školní budově učili pod vedením strážníka Petra Limprechta sebeobraně a nebo rozeznávat v novinách takzvané fakenews. Cílem branného dne je, aby si děti věděly rady v krizových situacích a dokázaly poskytnout první pomoc.