Akci, kterou připravil kolektiv učitelek místní základní a mateřské školy, otevřelo vystoupení dětí a návštěvníci měli možnost poslechnout si pásmo písní a básní na téma jaro. Po zahájení bylo možné ve školní budově navštívit prodejní velikonoční jarmark s velikonočními dekoracemi. Ve třídách byly pro děti i dospělé připraveny výtvarné dílničky, které se nesly ve znamení velikonoc. Děti si vyzkoušely zdobení perníčků, vyráběly kraslice či velikonoční věnečky, do umělohmotných mističek vysazovaly semínka, ze kterých bude osení, a učily se plést pomlázky. Někteří z rodičů nadšeně dětem asistovali a do výroby dekorací se sami zapojili.

Marta Dušková