Nejdůležitější člen průvodu, Pavel Charvát, dal svým věhlasným deštníkem pokyn k vykročení a kapela na povoze začala hrát. Opět po roce začali sborově volat: „Čí jsou máje?“ „Naše!!!“ „A jedem!!!“ Tancovalo se a zpívalo celý den. Večer od osmé hodiny se uskutečnila tradiční májová tancovačka na návsi, která zakončila krásné oslavy.