Jako doprovodný program bylo možno využít jízdy na koních, skákací hrad, trampolínu a na letní terase si děti užily diskotéku. Nesmělo chybět ani malování na obličej, které děti milují. Neděli 3. června doplnily ukázky sokolnictví, hasičská pěna a policejní ukázky v zámecké zahradě. Rozlehlý park a velká vzdálenost stanovišť od sebe nutila k procházce. I v parném horku bylo vidět, že všichni si cestování po světě užívají.

Marta Dušková