Vesnici stále schází prostorné a hezké kulturní centrum, kde by se mohly konat zimní bály, zábavy nebo setkání místních lidí.

Na návsi je sice dům s alespoň malým sálem, je ale zchátralý a rekonstrukce by byla příliš nákladná. „Podle závěrů letošního hodnocení stavební firmy je celá nemovitost, od podlah až po střechu, ve špatném stavu,“ uvedla obřístevská starostka Jitka Zimová. Do sálu se přitom vejde nejvýš sto návštěvníků.

Na místě dnešního domu se sálem by mohlo stát nové kulturní centrum. na stavbu by ale vesnice musela získat dotace. „Chtěli bychom ještě v letošním roce dosáhnout na vyšší částku z regionálního operačního programu ROB právě na moderní kulturní centrum,“ vysvětlila Zimová.

 

»Chceme se ještě v letošním roce na stavbu nového kulturního centra ucházet o dotace«
starostka obce Jitka Zimová

 

Obřístěvští zastupitelé se chtějí ucházet o další peníze i na opravy místních vozovek. Ve vesnici jsou podle starostky ještě tři lokality, kde jsou silnice ve špatném stavu. „Hledáme nejvýhodnější dotační tituly,“ řekla o přípravách Zimová.

Obříství už v letošním roce dostalo na opravy místních vozovek dotaci z programu obnovy venkova, ke sto třiceti tisícům přispělo dještě stejnou částkou ze své kasy.

Rovněž ze programu obnovy venkova získala vesnice i dalších 57 tisíc korun na úroky z úvěru, kterým částečně zaplatili stavbu kanalizace. Třetím úspěchem tohoto roku bylo sto dvacet tisíc korun na obnovu školního sportoviště, které Obříství věnoval středočeský krajský úřad. „Peníze jsme použili na potřebné navýšení oplocení, protože hřiště základní školy sousedí se čtvrtí se zahrádkami,“ připomněla starostka.