„Nejsme proti modernizaci železnice a dopravy v ČR, chceme ale především docílit toho, aby projekt byl realizován racionálním způsobem, respektujícím širší vztahy v území,“ uvádí spolek s tím, že žádá, aby trať byla nadále vedena v původní, v území stabilizované poloze. „Jsme přesvědčeni, že toto řešení je dostačující a značně levnější než řešení navrhované,“ stojí v petici.

Podle Květoslavy Davidové z Dvořákovy stezky se jedná o velký zásah do životního prostředí. „Nebude to vypadat hezky, nebude tam nic zeleného, bude tam prach a hluk. Obyvatelé se tím trápí, zasáhne to do jejich současných životů, znehodnotí se jim nemovitosti,“ říká Davidová s tím, že na místě mají vzniknout protihlukové zdi, což obyvatelům zastíní výhled. „Je tam navíc rekreační zóna. Jestli bude těsně za penzionem jezdit vlak rychlostí sto padesát kilometrů v hodině ve výšce pěti šesti metrů, zničí nám to investici. Nachází se tam přístav se zelení, která má zmizet. Zdevastovalo by nám to podnikání,“ říká Davidová.

Správa železnic podle ní předkládá projekt, který chce na místě zvýšit rychlost až na sto padesát kilometrů za hodinu. Podle odborníka z dopravní fakulty, kterého spolek oslovil, ale vlaky musejí před tunely a Nelahozevsí zpomalit. Vybudovat trať, na níž se dá jet rychleji, by podle něj postrádalo smysl. „Stačila by tam rychlost do sto dvaceti kilometrů v hodině. Teď je tam až devadesát. A vlak, co umí jet 150, je jen jeden. Vedle, na druhé straně řeky, bude hlavně rychlodráha do Drážďan, kde vlaky budou jezdit velice rychle,“ říká Davidová, která potvrdila, že lidé budou jako spolek i jako majitelé nemovitostí podávat námitky na blížícím se územním řízení.

Přímo spolek ještě se Správou železnic ovšem nejednal. „Stavba je v souladu s dopravní politikou státu,“ vyjádřil se Marek Illiaš, tiskový mluvčí Správy železnic, s tím, že hodnocení socioekonomických dopadů se provádí podle platné metodiky SFDI a environmentální vlivy se zase posuzují podle platné legislativy. Záměr po ekonomické stránce podle jeho slov schválila Centrální komise ministerstva dopravy, bylo vydáno souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a bylo vydáno souhlasné stanovisko orgánu na poli územního plánování.

Kompenzace

Illiaš ovšem potvrdil, že přes veškerou snahu a prověřování řady variant se nepodařilo nalézt efektivní řešení zcela bez ovlivnění některých sousedních nemovitostí. „Bohužel, technická podstata liniové stavby neumožňuje provádět individuální úpravy trasy, a proto vstupujeme do jednání s majiteli předmětných nemovitostí o možných kompenzačních opatřeních,“ říká.

Kompenzovat by se měly i vykácené stromy. Podle Davidové je ovšem jejich počet nedostačující. „Kácené dřeviny jsou z větší části náletové a jedná se o nepůvodní druhy, jako například akát,“ dodává mluvčí s tím, že projekt celé stavby je v počátečním stádiu. „Zcela jistě budeme o jeho podobě v rámci územního řízení, přípravě projektové dokumentace a projednávání stavebního povolení jednat se zástupci místní samosprávy a všemi subjekty, které jsou v těchto řízeních oprávněny podávat připomínky,“ vyjadřuje se Illiaš, který dodává, že se zástupci veřejnosti se již Správa železnic sešla na jednání, na kterém jim představila záměr projektu. „Dalším veřejným jednáním se nebudeme bránit. Podobná jednání a veřejné debaty jsou u staveb podobného rozsahu naprosto běžná,“ říká Marek Illiaš.

Stavba by podle něj měla proběhnout v letech 2024 až 2028. Celkové náklady jsou odhadovány na 1,1 miliardy korun. Při rekonstrukci traťového úseku mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí má přibýt prostřednictvím svážné štoly také nový jednokolejný tunel. Stávající dvoukolejné tunely se přitom změní na jednokolejné.