Mělničtí obyvatelé zažili povodně poprvé v roce 2002, kdy byla škoda vyčíslena na 350 milionů, druhým nevítaným zážitkem byl rok 2013, ve kterém vtrhla velká voda do města podruhé a vyžádala si škodu za 53 milionů.

Po těchto zkušenostech se město na podzim roku 2017 rozhodlo zahájit stavbu druhé etapy protipovodňových opatření včetně přípravy mobilních zábran.

„Tato část stavby ochrání část Mlázic a Pšovky. Doje také k navýšení mobilních hrází až na výšku 3,5 metru v oblasti Rybářů. Jedná se tedy o kompletní ochranu Mělníka včetně čerpací stanice a vrat na říčce Pšovce,“ vysvětluje starosta Ctirad Mikeš.

Po dokončení stavby bude zmíněné území vyjmuto ze záplavové zóny. Pro tamní nemovitosti to tudíž bude znamenat nižší pojištění objektů a nárůst jejich cen.

„Předpokládaným termínem dokončení druhé etapy je říjen 2019. Poté proběhne testovací postavení mobilních hrází v lokalitě Rybáře, od vinařství Bettiny Lobkowicz až po veslařský klub, abychom si ověřili časovou a logistickou náročnost za povodňové situace,“ prozradil organizační plán místostarosta Petr Volf.

Do protipovodňových opatření město celkem investovalo více než 550 milionů korun.