Všechna tři velká města okresu mají podíl zeleně ve městě kolem dvaceti procent. V Mělníku už pro větší zazelenání není prostor, ale všechny parky a stromy se každoročně udržují. V Neratovicích se naopak nové zelené projekty chystají a v Kralupech dokonce plánují vybudování celého nového parku Na Cukrovaru.

Zeleň má na starosti odbor životního prostředí a tedy i péči o ni. Podle Jiřího Hakla vedoucího odboru životního prostředí v Mělníku je péče závislá na prostředcích, které je město ochotno na ni vynaložit. „Podle mého názoru ovšem chybí pozice samostatného správce zeleně,“ tvrdí Hakl.

Rozšiřovat svou zeleň ovšem Mělník nebude, protože k tomu prý nejsou nikde vhodné plochy. V letošním rozpočtu je v městském rozpočtu plánováno tři a půl milionu korun na stromy a keře. „Rozhodující položku tvoří údržba travnatých ploch, kterou zajišťují technické služby. Velkou část ale spolyká i revitalizace parku Na Podolí. Údržba činí asi dva miliony,“ vysvětluje Hakl.

Mělník zároveň požádal o dotaci na úpravu toku Pšovky od Kokořínské ulice směrem ke Kauflandu. Předpokládá se, že se s úpravou začne na jaře příštího roku. „Zároveň se projednává nová studie parku Na Podhoří,“ dodal Hakl.

V Neratovicích je pokryta zelení téměř čtvrtina města i s jejich přilehlými obcemi. Na radnici ovšem funkce správce zeleně oproti Mělníku funguje.

Podle Jany Vaculové, referentky správy městské zeleně a ochrany ovzduší z městského odboru životního prostředí, péči o zeleň fakticky provádí společnost, se kterou má radnice smlouvu. „Město má od roku 2015 zpracovanou inventarizaci zeleně a pasport zeleně, které slouží jako podklad v péči o ni. Inventarizace vyhodnotila stav více než 5 tisíc kusů stromů včetně návrhu na jejich ošetření, případně odstranění,“ vysvětluje Vaculová s tím, že přesně podle toho město postupuje.

Vzhledem k tomu, že Neratovice mají velký podíl travnatých ploch, větší objem prací patří na sekání trávy. „Podle intenzitních tříd vytipovaných ploch se sekají zhruba čtyřikrát až osmkrát ročně, což souvisí s výše zmiňovaným pasportem zeleně,“ říká referentka správy městské zeleně.

Rozpočet města na zeleň pro rok 2018 činí přes 9 milionů korun, z toho více než 6 milionů patří společnosti, která zajišťuje údržbu zeleně na základě smluvního vztahu. Zbytek peněz je na ošetření stromů, výsadby, projekty a jejich realizaci, odborné a soudně znalecké posudky.

Podle Vaculové chystá město hned několik nových zelených projektů. „Například revitalizace Kostomlatských sadů, kde se budou dělat úpravy původního prvorepublikového parku. A pracuje se na volnočasovém areálu u Labe, kde byly ošetřeny stromy, umístěny herní prvky a pláž. Bude se ještě dělat nová přístupová cesta,“ vysvětluje Vaculová s tím, že revitalizace se dočká i dětské hřiště v Byškovicích nebo například vnitrobloky bytových domů, kde už nyní jsou zpracovány projekty.

Údržba zeleně vyjde v Kralupech ročně na zhruba šest a půl milionu korun. Podle vedoucího odboru životního prostředí Jana Kobery je k tomu nutné připočítat ještě výdaje na rekonstrukci, bezpečnostní opatření, výškové ošetření, zalévání a nové výsadby za téměř pět a půl milionu korun. „V současné době byly na lávce pro pěší a cyklisty nainstalovány květinové mísy. V nich jsou zasazeny převislé rostliny, které zkrášlí betonovou uniformní stavbu zejména z bočních pohledů,“ vysvětluje Kobera s tím, že významnou akcí bude vybudování nového parku Na Cukrovaru, kde by měly být zastoupeny nejen keře a stromy, ale i rozsáhlejší výsadby letniček a trvalek.

„Investičně nejnáročnější bude rekonstrukce parku J. Seiferta proti kulturnímu středisku Vltava. Všechny nové parky a jejich revitalizace budou probíhat v intravilánu města. Do ploch v extravilánu nechceme navyšovat parkové úpravy zejména pro následnou finanční náročnost údržby a také pro zachování volné přírody,“ dodal Kobera.

Podíl zeleně v městské zástavbě
Mělník
Počet obyvatel: 19 295
Celková výměra: 2496,2 ha
Podíl zeleně ve městě: 22%

Neratovice
Počet obyvatel: 16 267
Celková výměra: 2000,3 ha
Podíl zeleně ve městě: 25%

Kralupy
Počet obyvatel:18 079
Celková výměra: 2190 ha
Podíl zeleně ve městě: 19%