Provoz by měl být zahájen na jaře příštího roku. „V současné době se ještě ladí detaily. Jednáme o tom, co všechno od lidí budeme brát a zpětně dávat k dispozici,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Celkové náklady na realizaci projektu činí necelých 7,5 milionů korun. Z 85 procent se však na této částce bude podílet Evropská unie prostřednictvím Operačního programu životního prostředí, díky kterému město získá 6,4 milionů korun.

Podobná centra vznikají i v několika dalších městech České republiky, podíváme-li se za hranice, tak zjistíme, že například ve Vídni se takováto hala stala i turistickou atrakcí.

Milan Schweigstill však zaznamenal i stinné stránky projektu. „Kdybych tušil, jaká byrokracie v tomhle státě je, tak bych navrhoval, abychom do toho nešli. Mysleli jsme si například, že bychom ty věci od lidí vykupovali a následně je za nějakou směšnou částku prodávali, ale není to možné kvůli živnostenskému zákonu. Na to zboží bychom tedy museli dávat dvouletou záruční lhůtu. Někdo by se nad tím měl zamyslet, protože jinak je to krok správným směrem,“ vysvětluje.