„K nejvýznamnějším akcím patří především obnova našeho zásadního skupinového vodovodu Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník (KSKM), což je asi 80 kilometrů dálkovodu. Tento dálkovod je však již 50 let starý,“ vysvětlil ředitel VKM Josef Živnůstek.

Zdůraznil také, že součástí zmíněného dálkovodu je dvouramenná shybka, která překonává vodní tok. „Jedno rameno už máme zhavarované a druhé je ve špatném technickém stavu. Toto zařízení nelze nahradit. Kdyby ta shybka zhavarovala, tak se dostaneme do opravdu velkých potíží,“ dodal s tím, že investice do této opravy se vyšplhají až na 100 milionů korun.

VKM provozují tři tisíce kilometrů potrubní sítě a pitnou vodou zásobují zhruba 260 tisíc obyvatel. Vývoj posledních let však ukazuje, že zejména v letních měsících převyšuje spotřeba kapacitu vodních zdrojů. Z tohoto důvodu vodárny v letošním roce nakoupily i více než 5 milionů litrů vody denně z pražské vodárenské soustavy.

„Spotřeba vody roste. Dnes ji doplňujeme přivaděčem z Prahy, který dlouhodobě nebyl používán, a my ho musíme obnovit, jelikož není schopen trvalého provozu. Musíme také přispět na obnovu pražského vodojemu Kopanina a také na rekonstrukci čerpací stanice v Hostouni,“ řekl Josef Živnůstek.