„Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od tří do šesti měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni. Zároveň musí uchovávat doklad o očkování po dobu jeho platnosti a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři,“ říká Ivona Baťková z Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Mělník.

Veterinář by tedy měl naočkovat psa proti vzteklině pouze za předpokladu, že je označen čipem. Tato skutečnost se však nevztahuje na psy, kteří byli tetováni před 3. červencem 2011. Tetování ale musí být stále jasně čitelné.

Nové opatření by mělo vést k snadnější identifikaci konkrétního psa a také k eliminaci psích množíren. „K tomu by především měla přispět i povinnost hlásit pět a více fen starších dvanácti měsíců Veterinární správě. V oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu. Označení psů čipem je v kompetenci veterinárních lékařů a vyjde zhruba na pět set korun,“ vysvětluje Ivona Baťková.

S novým zákonem si nemusí lámat hlavu mělnický útulek, kde jsou dle slov tamních provozovatelů všechna zvířata řádně očipována.