Podle vedoucí mělnického odboru školství a kultury Zuzany Syrové ze čtrnácti návrhů, které budou představeny veřejnosti, vybere porota, složená ze zástupců města, školy a spolku P.U.N.K., sedm vítězných návrhů určených pro následnou realizaci. „Rada města schválila už na začátku února znění smlouvy, kterou se zavazuje zaplatit škole za vypracování návrhů 50 tisíc korun,“ uvádí Zuzana Syrová.

Projekt knihobudky pro Mělník, který vzniká ve spolupráci pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové, občanského spolku P.U.N.K. Mělník (park-ulice-náměstí-krajina) a města Mělníka. Studenti ateliéru designu D2 (pod vedením renomovaných designerů Romana Vrtišky a Vladimíra Žáka) pražské UMPRUM dokončili v rámci klauzurních prací návrhy na veřejné knihobudky pro Mělník, které byly k vidění do konce ledna na UMPRUM v Praze v rámci přehlídky studentských prací Artsemestr.

Z předložených návrhů bude vybrána pouze část, která bude doporučena odbornou komisí městu k realizaci. Všechny studentské návrhy budou vystaveny v prostorách mělnické radnice, kam se bude mělnická veřejnost moci přijít v průběhu měsíce března s návrhy seznámit. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 7. března od 17 hodin a výstava potrvá do konce března.