Čím to může být? Podle organizace Semiramis, která se zabývá odbornými službami zaměřené na závislosti, se stává normou, že uživatelé drog použité stříkačky nepohazují, ale odnášejí je do výměnného programu. „V posledních deseti letech však v této oblasti došlo k výraznému snížení tohoto jevu, nebo alespoň stagnaci,“ uvedl Ondřej Šulc, vedoucí Centra terénních programů Středočeského kraje společnosti Semiramis.

Zkušenosti na Mělnicku má organizace primárně v Kralupech nad Vltavou, Mělníku a Neratovicích. „Za rok 2017 bylo v regionu díky službám terénního programu vyměněno a bezpečně zlikvidováno přes 37 tisíc použitých stříkaček a jehel. Nalezených stříkaček bylo celkem 116,“ řekl.

To je podle jeho slov dost nízké číslo, vzhledem k tomu, že se v regionálních lékárnách každoročně prodá 6500 kusů stříkaček.

V 2017 v regionu společnost pracovala s více jak 120 uživateli drog. Co dělat a co hrozí, pokud se o jehlu poraníte? „Při takové rizikové situaci by měl člověk především vyhledat lékařskou pomoc. Odhadovat míru rizika je obtížné, jelikož zřejmě nebudete disponovat informací, jak je daný předmět starý a podobně,“ vysvětlil Ondřej Šulc.

V případě nálezu injekční stříkačky se pak mají podle jejích slov obrátit na městskou policii, nebo společnost Semiramis.

Policisté se soustřeďují na prevenci

Ladislav Hošmánek je ředitelem mělnické městské policie. Ten říká, že občas strážníci nějakou jehlu naleznou, jsou vybaveni tak, aby dokázali bez velkého rizika sebrat a nechat takový nebezpečný nález zlikvidovat.

Strážníci častěji kontrolují okolí hřišť, sportovních objektů, škol a podobně. "Nepamatuji, že bychom jehly v těchto místech nalezli. Spíše se stříkačky mohou objevit na odlehlejších místech," řekl.

V Mělníku však sází na prevenci. Často strážníci navštěvují školy, třeba nedávno zorganizovali pro studenty besedu s člověkem, který byl drogově závislý. "Také jezdíme se studenty do terapeutické komunity v Karlově u Písku. Je tam beseda terapeutů i klientů s žáky. Je to možnost, jak doopravdy poznat, jak člověka drogy změní a co s ním udělají," řekl preventista městské policie Petr Limprecht. 

Situace je v regionu podobná

Ani v dalších městech Mělnicka není situace jiná, než tomu je v samotném Mělníku. "Je to sporadické. Pokud injekci naleznou strážníci, nebo volají lidé, sebereme ji, dáme do boxu," řekl Radislav Oplt, šéf neratovických strážníků. Ve zprávě o činnosti městské policie za rok 2017 je údaj o sběru 70 injekčních stříkaček.

V Kralupech nad Vltavou mají strážníci rozdělené město na okrsky. Pokud strážníci ví, že se v jejich rajónu nachází potenciálně problémové místo, věnují se mu při pochůzkách. I oni jsou vybaveni na možnost, že by stříkačku nalezli. "Vozí s sebou box a speciální kleštičky," řekl Ladislav Voves, ředitel kralupské městské policie.

Mšenský starosta Ivan Mach říká, že v Mšeně se nalezne ročně pouze několik stříkaček. "Je to spíše na okrajích města, než v jeho centru," řekl.