Technické služby Mělník oznámily na sociální síti, že na základě podnětů občanů přidají na tři místa kontejnery na tříděný odpad. Nádoby na sklo do lokality Nad Drahou/Strážnická a do Dobrovského naproti Akátové, nádobu na kov do ulice Na Pískách.

Na těchto místech se nové kontejnery objeví ve čtvrtek 18. dubna. První svozy pak budou následovat u skla 1. května a u kovu 22. května.

U zprávy o nových nádobách na tříděný odpad na sociální síti se hned objevily dotazy Mělničanů. Například by uvítali, kdyby měli na dosah i kontejnery na použité tuky a oleje z domácností. Ty se ale podle vysvětlení technických služeb zatím sbírají pouze ve sběrných dvorech v Rousovicích, Vehlovicích, v ulicích Nádražní a Karolíny Světlé a jednou za měsíc také při mobilním sběru na Chloumku.

Objevil se také námět na pořízení nádob na bioodpad, které by mohli využívat například lidé z paneláků. Tuto myšlenku technické služby sice neodmítají, vázne to ale na předpokládaném problému, kdy by podle špatných zkušeností z jiných měst obsahovaly kontejnery na veřejných místech spolu s bioodpadem i jiné odpadky. Kompostárny je pak totiž odmítají přijímat. „I v popelnicích na tříděný odpad je často to, co tam nepatří, ale jde to na třídičku. U kompostárny to tak není,“ stálo ve vysvětlení technických služeb.