V kauze Letiště Vodochody zatím panuje klid zbraní.

Ministerstvo životního prostředí totiž hodnotí více než tisíc připomínek k druhé studii vlivu záměru rozšíření letiště ve Vodochodech na životní prostředí (EIA). Tu ministerstvu na sklonku loňského roku předložil vlastník společnosti Letiště Vodochody Penta Investments.

„K dokumentaci EIA jsme obdrželi zhruba šestnáct set vyjádření od dotčených správních úřadů, územně samosprávných celků, občanských sdružení, fyzických osob a ostatních subjektů,“ potvrdila mluvčí ministerstva Michaela Jendeková a dodala, že úředníci a zpracovatel oponentního posudku vyjádření analyzují.

„Na základě analýzy bude pak stanoven další postup v procesu EIA,“ vysvětlila mluvčí.

Jasno by mělo být už na začátku února, kdy má ministerstvo podle zákona vydat rozhodnutí.

Odpůrci rozšíření letiště však doufají, že Penta neuspěje ani s druhou verzí studie. „Vzhledem k tomu, že posudky odborníků ukazují na mnoho nedostatků, předpokládáme, že ministerstvo studii vrátí k dopracování, čímž se celý proces zpomalí a nejlépe pozastaví,“ uvedla Lenka Procházková z iniciativy Stop letišti Vodochody.

Zarážející je podle ní například výhled ve studii dopadů na znečištění emisemi, který je vypočítán pouze na dva roky.

Iniciativa Stop letišti Vodochody se na přelomu února a března chystá ministerstvu životního prostřední a zdravotnictví předat petici, na které svůj nesouhlas s letištěm vyjádřily tisíce lidí z nejbližšího okolí letiště.

„K petici se vedle všech dotčených obcí přidalo také Občanské sdružení Kolínsko,“ uvedla Lenka Procházková.

Ještě před předáním petice úředníkům ministerstev se členové sdružení bojujících proti dalšímu mezinárodnímu letišti zúčastní demonstrace na protest proti zvyšování limitů hluku.

„Demonstrace se koná ve středu 26. ledna od 16 hodin před ministerstvem zdravotnictví,“ poznamenala Procházková.

Ten samý den vystoupí odpůrci letiště v diskuzi s jeho generálním ředitelem Martinem Kačurem na vlnách Českého rozhlasu Radiožurnál.

„Vzhledem k tomu, že se termíny protínají, většina starostů se zúčastní veřejné diskuze v rádiu a zástupci občanských sdružení jednotlivých obcí se vydají na demonstraci,“ popsala Procházková.

Letadla versus kolonie havranů

Jednou ze zásadních připomínek proti rozšíření vodochodského letiště je ohrožení kolonie havranů polních, kterou doplňují silně ohrožené kavky obecné.

Podle odborníka na populaci havranů Lubomíra Peškeho více než sto tisíc havranů přespává každý den právě v okolí Kralup nad Vltavou. „Každé ráno při východu slunce letí do Prahy a večer se vracejí, což je celkem nějakých osmnáct milionů přeletů havranů ročně,“ konstatoval ornitolog.

Letiště Vodochody leží přímo na spojnici Kralup a severu Prahy, kam ptáci létají. Střet letadla s havrany, zejména mladými a nezkušenými, je tak podle Peškeho v této lokalitě velkým nebezpečím.

Ptactvo od letiště odeženou dravci

Letiště problém s havrany řeší nasazením dravců. Potvrdila to mluvčí Penty Martina Válová.

„Využitím ornitologické ochrany letiště se snažíme zajistit přiměřenou bezpečnost letového provozu a zabránit tak střetu s ptactvem,“ vysvětlila Válová a připomněla, že využití dravců pro vytlačení ptactva z nejbližšího okolí letiště je jeden z nejúčinějších způsobů ornitologické ochrany letišť.

„Jedná se navíc o nejšetrnější způsob k přírodě, který je využíván letišti po celém světě,“ doplnila mluvčí společnosti Penta Investments a zdůraznila, že nejde o likvidaci ptačí populace, ale pouze o vytěsnění ptáků z prostoru letiště přirozenými predátory.

Lukáš Viktora z České ornitologické společnosti však vidí plašení ptactva z blízkého okolí letiště Vodochody pomocí dravců jako málo účinné. „Oblast mezi Kralupy a Prahou je jednou z nejtradičnějších migračních tras havranů. Nějaké plašení dravými ptáky je u takto velké havranní populace zcela směšným a nereálným opatřením,“ řekl Viktora.

Jeho slova potvrdil také přední český ornitolog Jaroslav Škopek, který havrany na Kralupsku pozoruje už třicet let. „Vždy ráno se shromažďují k odletu většinou na chemických zásobnících kralupského Synthosu a pak odlétají do Prahy. Je to pravidelné, což mám doloženo desítky pozorováními,“ podotkl Škopek.