Třetí verze upravené studie vlivu záměru rozšíření letiště ve Vodochodech na životní prostředí (EIA) opět rozohnila většinu odpůrců
z okolí.

Dolany, Odolena Voda, Líbeznice a Kralupy nad Vltavou dokonce na říjen chystají veřejné diskuze k doplněné studii. Jejich smyslem je podle zástupců iniciativy Stop letišti Vodochody představit novinky v dokumentu a zmapovat, jak investor vyřešil připomínky ministerstva životního prostředí i obcí.
Starostové na své poslední schůzce jednoznačně nesouhlasili s veřejným příslibem letiště, v němž jsou uvedeny finanční kompenzace za opožděné lety. „Když něco nemám skutečně v úmyslu dělat, tak za to zpravidla pokuty sám sobě nestanovuji,“ komentoval veřejný příslib kralupský starosta Petr Holeček. Shoduje se ním také zástupce občanského sdružení Dolany Dimitrij Halkov: „Nenecháme se tímto způsobem koupit.“

Podle právní analýzy, kterou má sdružení k dispozici, je prý slib navíc z právního hlediska nezávazný a nevymahatelný.

Starosta Líbeznic Martin Kupka na schůzce zástupců obcí připomněl referenda, v nichž obyvatelé deseti obcí letiště razantně odmítli. „Výsledek referend nás zavazuje k tomu, abychom se výstavbě letiště snažili zabránit. Ne k tomu, abychom jednali o ceně za poškození zdraví a zhoršení životních podmínek,“ zdůraznil.

Odpůrci z iniciativy Stop letišti Vodochody se shodují na požadavku, aby společnost Penta Investments, která je investorem přestavby letiště, prověřila veškerá vstupní data při reálných letových zkouškách se standardně zatíženými letadly. „Dokumentace EIA pracuje většinou s různými teoretickými a často zastaralými modely. Všechny zkoušky zatím probíhaly s prázdnými letadly. Požadujeme měření hluku a dalších parametrů v reálných podmínkách a reálně zatíženými letadly,“ konstatoval kralupský místostarosta Libor Lesák. Odpůrci vodochodského letiště teď chystají další připomínky k poslední verzi studie EIA.

V Dolanech budou lidé diskutovat 3. října od 18 hodin v hostinci U Macharů, následující den pak ve stejnou dobu klubu Aero v Odolene Vodě. Obyvatelé Líbeznic se sejdou 5. října od 19 hodin v Divadle Kouzel Pavla Kožíška a kralupští odpůrci letiště mají veřejní setkání naplánované na 10. října od 18 hodin v kulturním domě. Situaci kolem letiště ve Vodochodech budeme dále sledovat.