Obyvatelé dvaceti měst a vesnic na Mělnicku jsou otrávení z rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které dalo zelenou kontroverznímu rozšíření vojenského letiště ve Vodochodech na mezinárodní terminál. Proti záměru investiční společnosti Penta obce už téměř pět let bojují.

Starostové obcí a zástupci občanských sdružení svůj boj nevzdávají. Potvrzuje to starosta Líbeznic, který je zároveň mluvčím iniciativy Stop Letišti Vodochody Martin Kupka. „Připravujeme návrh na zrušení tohoto rozhodnutí, vycházíme přitom ze správního řádu," konstatoval líbeznický starosta a dodal, že pokud úřad vydá rozhodnutí, které obsahuje právní nedostatky, může ho na základě návrhu zase zrušit. A posudek poslední verze studie vlivu stavby na životní prostředí (EIA) prý právní vady má. 
„V procesu EIA docházelo například ke zdržení ve lhůtách, další vážnou výhradou je, že na celou řadu námitek obcí zpracovatel posudku prostě nereagoval. Odmítal je tím způsobem, že je prostě nevypořádá nebo že nejsou relevantní," přiblížil několik důvodů, vedoucích iniciativu 
k sepsání návrhu na zrušení rozhodnutí, který chtějí ministrovi životního prostředí předložit do čtrnácti dnů.

Spousta nevyřešených připomínek se navíc týkala závažných záležitostí. Šlo například o neblahý vliv leteckého provozu na zdraví obyvatel okolních obcí. Zvláštní prý je, že na jedné straně zpracovatel posudku, kterého platila Penta, konstatoval, že dopady na zdraví lidí budou závažné, a na straně druhé se tomu v posudcích ministerstva vůbec nevěnoval.

Zástupci iniciativy Stop Letišti Vodochody se také pozastavili nad tím, že ministerstvo vydalo kladné stanovisko studie EIA tři dny po předčasných volbách v době, kdy 
navíc úřad vede ministr v demisi.

Starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček se prý už setkal s názory lidí, kteří jsou přesvědčeni, že výstavbu letiště neodvrátí, že už je všechno dávno domluvené. „Jsem ale přesvědčen, že společnost Penta nemá zdaleka vyhráno. Řečeno sportovním jazykem, nejsme ještě ani v poločase utkání. Pro rozšíření letiště musí investor získat územní rozhodnutí a stavební povolení. Účastníky obou zmíněných řízení budou přitom všechna města a obce, která se účastnila procesu EIA," prohlásil kralupský starosta.

Se souhlasným stanoviskem ministerstva životního prostředí nesouhlasí ani vedení Středočeského kraje. Potvrdil to hejtman Josef Řihák.

„Středočeský kraj vydal nesouhlasné stanovisko k návrhu rozšíření letiště ve Vodochodech, protože se domníváme, že je EIA chybná. Nepočítá se synergickými vlivy stavby, nezohledňuje, že se negativní vlivy, jako například hluk, prašnost nebo velká dopravní zátěž, sčítají," uvedl středočeský hejtman a poznamenal, že se chce podrobně seznámit se všemi 124 podmínkami, které si ministerstvo vymínilo pro zachování životního prostředí a ochranu obyvatel. Po investorovi požaduje například omezení pro noční provoz letiště, vybudování čtyřmetrové protihlukové bariéry před střední leteckou školou nebo ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem vypracovat projekt kontinuálního monitoringu kvality ovzduší v areálu letiště.

Hejtman Josef Řihák je přesvědčen, že záměr rozšíření Letiště Vodochody jde proti obyvatelům středních Čech, což dokazují i výsledky obecních referend. „Domnívám se, že by ministerstvo životního prostředí nemělo jít proti zájmům občanů," doplnil hejtman.

Mnoho podmínek, které jsou součástí pozitivního posudku na studii EIA, kritizoval Martin Kupka: „Zdá se nám, že ministerstvo chtělo mít tuto kauzu rychle pryč ze stolu. Vkládalo spoustu věcí do podmínek, než aby rozhodlo, že ten projekt do tohoto území prostě nepatří," zdůraznil starosta Líbeznic, které by na jaře v areálu škol chtěly uspořádat demonstraci, v rámci níž chce obec požádat odborníky, aby s pomocí výkonné aparatury simulovali hlukovou zátěž odpovídající plánovanému provozu letiště.

Letiště Vodochody plánuje, že se už za tři roky stane druhým pražským letištěm zaměřeným především na nízkonákladové a charterové lety. Na letišti by se mělo uskutečnit pětatřicet tisíc pohybů letadel ročně, přičemž pohyb je start nebo přistání letadla. S tím však většina obyvatel okolních obcí nesouhlasí. Proto také založili iniciativu Stop letišti Vodochody.