Podle Jiřího Kani, mluvčího Arniky, která je spolkem zaměřeným na ochranu životního prostředí, jejich názor ani zdraví premiéra nejspíš nezajímá a výstavbu naopak podpoří. „Z nedávných prohlášení zástupců ČEZ a Středočeského kraje vyplynulo, že v přípravách výstavby ZEVO Mělník hodlají pokračovat, přestože ji obyvatelé Horních Počapel v referendu odmítli,“ tvrdí Kaňa.

Zástupci iniciativy STOP spalovně Mělník proto v otevřeném dopise požádali premiéra Babiše o pomoc. Stát je totiž majoritním vlastníkem hlavního investora a premiér může do celého dění zasáhnout. „Záměr výstavby ZEVO je v souladu s cíli a prioritami platné Státní energetické koncepce ČR. Ministerstvo životního prostředí vydalo k tomuto projektu souhlasné stanovisko EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) při splnění sedmnácti velmi přísných podmínek,“ vysvětluje Andrej Babiš s tím, že ZEVO do budoucna přispěje k významnému snížení emisí a povede zároveň i ke snížení spotřeby povrchové vody z řeky Labe a s tím související produkce odpadních vod.

„Nejdůležitější podmínky ve stanovisku EIA se týkají návaznosti na dopravní infrastrukturu. Pro dovoz odpadů bude využita místní železnice, dokud nebudou vybudovány obchvaty obcí,“ upozorňuje premiér. „Jako předseda vlády budu nadále celou situaci monitorovat a sledovat, zdali jsou přísně nastavené parametry EIA v plném rozsahu dodržovány,“ slibuje Babiš.

„Premiérova odpověď nás velmi zklamala. Jsme přesvědčeni, že spalovna a zvýšená doprava budou pro velmi zkoušený region znamenat další zátěž. To rozhodně není environmentálně akceptovatelné řešení,“ říká Hana Beranová z Ekozahrady Pod Věží, členka petičního výboru STOP spalovně Mělník a dodává: „Vše nasvědčuje tomu, že o spalovně je dávno rozhodnuto. To je přeci skandální. My přesto využijeme všechny možnosti, aby ZEVO Mělník nevzniklo.”

Referendum k ZEVO v Horních Počaplech 21. září 2018
- přišla bezmála polovina voličů, z nichž se většina vyslovila proti výstavbě
- nesouhlas vyjádřilo 448 občanů
- hlasů pro bylo 19.
- Radnice by tak ve všech řízeních měla zaujímat odmítavý postoj.

Ilustrační foto.
Parkovací karty budou vydány jen na půl roku
Kriminalistům se podařilo ustanovit batoh, který měl jeden z pachatelů v době přepadení. Jedná se o batoh značky DAKINE, v kombinaci červené a šedé barvy, s bílým nápisem ve spodním pravém rohu vnější kapsy.
Kriminalisté identifikovali batoh vraha čerpadlářky v Nelahozevsi