Odpůrci rozšíření letiště ve Vodochodech na mezinárodní airport požádají ministra životního prostředí Richarda Brabce o přezkoumání studie vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Ta totiž dostala v loňském roce od ministerstva zelenou, což všechny odpůrce letiště rozohnilo.
Iniciativa Stop Letišti Vodochody podle jejího mluvčího a starosty Kralup nad Vltavou Petra Holečka chystá pádné argumenty, které jasně hovoří proti letišti. „Máme nový vodohospodářský posudek, kde je velmi solidně a podrobně rozepsáno, jak by výstavba letiště ohrozila podzemní vody, a hlavně že je absolutně nekompatibilní s odtokovou situací v oblasti," prohlásil Petr Holeček.

Dalším zásadním argumentem je prý také stále narůstající dopravní zátěž i neřešená návaznost na dálnici D8 a ostatní komunikace poblíž letiště.

Zástupci Iniciativy, obcí a občanských sdružení, kteří se záměrem společnosti Penta Investments nesouhlasí, se kvůli tomu na začátku týdne sešli s náměstkyní ministra životního prostředí Berenikou Peštovou. „Na základě získaných materiálů a prostudování dokumentace vypracuji pro pana ministra zprávu tak, aby se mohl rozhodnout, zda zahájí, nebo nezahájí přezkum vydané studie EIA," konstatovala náměstkyně Peštová.

Podle Petra Holečka je dobrou zprávou už jen to, že existuje naděje na přezkoumání loni schválené studie. „Paní náměstkyně slíbila, že pokud budou naše argumenty dostatečně silné a hlavně nové, předloží je panu ministrovi s návrhem na přezkoumání," doplnil Petr Holeček.

Žádost o přezkoumání studie vlivu stavby na životní prostředí Iniciativa Stop Letiště Vodochody na ministerstvu předloží do čtrnácti dnů. Odpůrci letiště náměstkyni Bereniku Peštovou upozornili také na 124 připomínek, kterými ministerstvo podmínilo své kladné stanovisko. Jejich splnění není však ze zákona vymahatelné. Zájmy odpůrců vodochodského letiště od začátku letošního roku hájí také šestičlenná komise, jejíž sestavení schválili krajští radní. Letiště Vodochody plánuje, že se stane druhým pražským letištěm zaměřeným především na nízkonákladové a charterové lety.