Během vlastních 'Dušiček' pak strážníci budou monitorovat prostor hřbitovů, a to zejména kvůli nežádoucím narušitelům, kteří by svým nevhodným chováním mohli narušit pokojný průběh.

Během víkendu 2. a 3. listopadu bude služba městské policie posílena. Na největším městském hřbitově v Pražské ulici budou v denních hodinách přítomni nepřetržitě dva strážníci. Další hřbitovy pak budou opakovaně kontrolovány druhou hlídkou. Pozornost bude věnována i blízkému okolí hřbitovů, především parkujícím vozidlům jako prevence proti vloupání nebo poškození. Pod dohledem budou hřbitovy samozřejmě i v nočních hodinách.