Většina dojíždějících si bude muset opět přivstat. Eva Zemanová z Jeviněvsi dokonce kvůli nepříjemnému dojíždění změnila pracovní místo. „Strávila jsem v autě denně více než čtyři hodiny, než jsem dojela do práce a později zase zpátky,“ říká učitelka Zemanová, která si raději našla práci mimo Prahu.

Práce na dálničním mostě u Zdib přes silnici I/9 vedoucí od Staré pošty směrem do Mělníka začnou za čtyři dny. Podle Ivety Štočkové, mluvčí společnosti Eurovia, která na stavbě působí, bude u mostu vedena doprava v režimu dva plus dva jízdní pruhy v každém směru jízdy, a převedena z levé části dálnice ve směru z Prahy na pravou.

Od úterý do soboty mají dělníci snášet levou polovinu mostu, v těchto dnech proto bude provoz pod mostem zcela vyloučen. Objízdné trasy povedou přes další sjezdy z D8, ve směru z Prahy tak musí sjet řidiči až na Úžice a ve směru z Ústí nad Labem přes pražské ulice Ďáblickou a Kosteleckou.

Zřejmě od pondělí 12. března už bude možné pod mostem projet alespoň v jednom směru, a to od Mělníka na Zdiby. 

Sjezd a nájezd na dálnici D8 u Zdib přitom zůstane zachován.

Objízdné trasy řeší podle Štočkové pouze dopravu, která vede po silnici I/9 pod dálničním mostem. Šoféři, kteří pojedou ze Zdib do Mělníka, budou muset využít buď dálnici D8 a sjet v Nové Vsi na rychlostní silnici vedoucí ze Slaného do Mělníka, nebo pokračovat po silnici číslo 608 přes Klíčany, Postřižín a za Novými Ouholicemi se napojit na rychlostní silnici číslo 16.

Objízdně trasy budou vyznačeny. „Všechny řidiče prosíme především o dodržování stanovených rychlostí, nejen kvůli bezpečnosti své, ale i našich pracovníků. Jsme si plně vědomi toho, že dopravní opatření v místě i objízdně trasy mohou způsobit komplikace v dopravě, proto doporučujeme řidičům, aby si cesty do Prahy po D8 předem naplánovali,“ poznamenala mluvčí firmy.

Doprava po D8 u Prahy bude vedena ve dvou jízdních pruzích v obou směrech. Ve směru z Ústí nad Labem do Prahy bude provoz u sjezdu na Zdiby kompletně převeden na druhou část dálnice a potom zase zpět. „Jako neproblematičtější místo vidíme sjezd na Zdiby od Prahy, kde bude kvůli dopravnímu opatření zrušen odbočovací pruh a vozy budou sjíždět přímo z jízdního pruhu. V tomto místě bude proto snížena rychlost,“ doplnila Iveta Štočková. Dopravní opatření budou realizována na základě rozhodnutí uzavírkové komise a zadání investora.

Dopravní opatření na dálnici D8 a silnici I/9 pod mostem směrem do Mělníka budou platná do konce července. Pak mají být dopravní opatření změněna podle následného postupu prací.

Objízdné trasy
- Sjezd a nájezd na dálnici D8 u Zdib bude zachován. 
- Objízdné trasy řeší dopravu, která vede po I/9 pod dálničním mostem.
- Od 5. do 10. 3. budou objízdné trasy vedeny přes další sjezdy z D8, ve směru z Prahy sjezd Úžice a ve směru z Ústí nad Labem přes Ďáblickou a Kosteleckou ulici v Praze. 
- Od 10. 3. do konce července bude pod dálničním mostem doprava vedena jednosměrně, a to od Mělníka do Zdib. V opačném směru bude třeba využít již uvedené objízdné trasy.
- Po dálnici D8 bude režim jízdy v režimu 2+2 s tím, že na a v okolí daného mostu bude provoz převeden z levého jízdního pásu na pravý jízdní pás dálnice (myšleno s Prahou za zády).