Lokalita je ve svahu – a právě s tím jsou komplikace: konstrukci je třeba zpevnit. Právě kvůli tomu musí beton z loňska pryč. Jeho likvidace se sice původně neplánovala, ale firma záhy po převzetí staveniště zjistila, že je s ním problém. Opravnou základovou desku tvoří beton s obsahem armatur, které by mohly zničit vrtáky již objednané vrtné soupravy pro nezbytné velkoprůměrové vrty. „Nejprve bude přikročeno k narušení původní základové desky a úhlové stěny strojním pneumatickým kladivem o malém průměru, aby se předešlo případnému pádu betonového odpadu do zázemí níže položených rodinných domků,“ uvedla čtvrtek k postupu prací Helena Frintová z krajského úřadu.

Předchozí rekonstrukce nestačila, kolem čehož zřejmě v rámci debat mezi středočeskými zastupiteli lze očekávat opozičně-koaliční polemiky s žádostmi o vysvětlení i prošetřování souvislostí. Stalo se, že v důsledku vytrvalého odplavování materiálu zemního tělesa pod hranou vozovky došlo v části opraveného úseku nečekanému poklesu silnice – přičemž tento stav představuje ohrožení nejen pro samotnou komunikaci, ale hlavně pro rodinné domy pod silnicí. Začíná tudíž důkladná oprava za 34,741 milionu korun včetně DPH. Peníze se podařilo zajistit z účelové dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, informovala Frintová.

K tomu, že problém musí vyřešit Správa a údržba silnic Středočeského kraje, se hlásí ředitel této příspěvkové organizace kraje Zdeněk Dvořák. Ve čtvrtek potvrdil, že odstranění havárie zemního tělesa je „zcela a plně“ v režii správy silnic. „Havárií nemálo postižené město Kralupy v rámci svých možností pochopitelně v maximální možné míře v zájmu svých občanů aktivně spolupracuje,“ zformuloval své stanovisko.

Práce na nynějších opravách silnice vinoucí se do kopce jsou zatím na počátku. Stavební dělníci odstranili asfaltový koberec až k původním kostkám. V místě havárie se chystají vrty pro umístění velkoprůměrových pilot (600 a 800 mm) – a právě těmto pracím musí ustoupit minulá oprava. „Dále je zde počítáno i s důkladnými mikropilotami tahovými – a následně na těchto vybudovanými železobetonovými úhlovými stěnami,“ tlumočila dále Frintová aktuální sdělení krajských silničářů.