Komunikace byla uzavřena z důvodu sesuvu svahu. Její opravu nyní realizuje Středočeský kraj prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Mnichovo Hradiště.

Podle jejího pracovníka Karla Sulka stavba běží podle plánů. „K žádné další eskalaci terénních problémů nedošlo,“ doplnil.

Momentálně ale mají práce takzvanou technologickou zimní přestávku. „Po jejím ukončení se bude dát hovořit o konkrétních termínech samotného dokončení stavby,“ poznamenal Sulek.

Po zimní přestávce bude mít zhotovitel povinnost dílo dokončit do zhruba čtyř a půl měsíce. Pokud tedy nastanou vhodné klimatické podmínky a práce budou zahájeny například už příští měsíc, měla by být rekonstrukce dokončena na rozhraní června a července.