Podle kastelána Pavla Eclera by stavební práce měly skončit na začátku letošního léta. „Práce na hlavní budově pak budou pokračovat restaurováním interiérů," řekl kastelán.

Opravy staveb za dvě stě milionů korun, na které zásadní částkou přispěla evropská dotace, jsou součástí projektu Schola naturalis, zaměřeného na kulturně-ekologické vzdělávání.

„Nově bude zpřístupněna část druhého nadzemního podlaží severozápadního křídla, kde bude samoobslužný vzdělávací program, věnovaný poslední generaci majitelů zámku," vysvětlil Pavel Ecler. Na zámku také připravují výstavu o historických mírách a váhách.

Ve Veltrusech se už v loňském roce konaly pilotní výukové projekty. Podle kastelána se do nich zapojilo několik set školáků a studentů.

Po velké vodě před třinácti lety zůstaly v zámeckém areálu škody přes dvě stě milionů korun. Od té doby byla památka zavřená. Před třemi lety se povodeň vrátila a napáchala tam škody za dalších sto padesát milionů korun.

Hlavní budova zámku prochází celkovou rekonstrukcí, od zajištění statiky až po střechu. Už tam byla například zavedena elektřina nebo topení do přízemí.
Zámek by v budoucnosti měla chránit před povodněmi připravovaná protipovodňová opatření. Na projekt za desítky milionů korun bude Národní památkový ústav shánět dotace.