„V současné době se dokončuje první úsek vedený jako pátá etapa (kvůli zefektivnění se pracuje od konce), přibližně mezi obcemi Uhy a Chržín, kde je v pravém pásu dokončena pokládka asfaltu, jsou osazena svodidla, provedena úprava čel jednoho propustku. Pracuje se i na levém jízdním pásu, kde již došlo k odfrézování živičných vrstev a zalití trhlin,“ řekl Martin Buček z ředitelství silnic a dálnic Praha.

Od úterý 14. července se silničáři přesunou na úsek vedený v rámci třetí etapy a začnou s rekonstrukcí silnice v délce 1100 metrů. Tato část je místně vymezena přibližně křižovatkou silnice I/16 se silnicí II. třídy 616 na Nové Uhy na straně jedné a na straně druhé křížením se silnicí na Radovič. „Rekonstrukce tohoto úseku je plánovaná do začátku srpna. Doprava bude vedena v pracovním úseku kyvadlově a řízena světelnou signalizací, v případě nutnosti zajištění maximální plynulosti provozu také regulovčíky, jak tomu bylo doposud,“ doplnil Martin Buček.