Potvrdila to neratovická místostarostka Markéta Rajchertová s tím, že návrhy na složení osadních výborů v Mlékojedech, Byškovicích a Korycanech budou zastupitelé projednávat na svém zítřejším zasedání.

„Když jsme před časem pořádali setkání s obyvateli těchto městských částí, v Mlékojedech a Byškovicích nominovali případné členy výboru hned. V Korycanech nominaci poslali později, pouze z Lobkovic se neozvali," připomněla místostarostka. „Nicméně pokud by se přihlásili, že zájem přece jen mají, nebyl by problém výbor v budoucnu schválit," doplnila.

Osadní výbory musejí ze zákona mít minimálně tři členy, ty neratovické počítají s pětičlenným obsazením. Není přitom určeno, jak často se musejí scházet.

„Záleží pouze na nich, jak moc, nebo naopak málo budou aktivní," vysvětlila Markéta Rajchertová. „Od města budou dostávat materiály, které se budou týkat jejich městských částí. Zda a případně jak se jimi budou zabývat, to už bude na nich," dodala.

Osadní výbory budou poradními orgány neratovického zastupitelstva. Budou tak mít právo předkládat radě, zastupitelstvu nebo městským výborům své návrhy, a to včetně rozpočtových, a vyjadřovat se k návrhům, připomínkám a podnětům týkajícím se jejich městských částí. Svou činnost budou moci zahájit okamžitě poté, co zastupitelé schválí nominované členy.

O vzniku osadních výborů se v Neratovicích začalo nahlas mluvit už před několika měsíci. Některá místní politická uskupení tento bod dokonce měla ve svých předvolebních programech.