Čtrnáct učitelů v Základní škole Jindřicha Matiegky v Mělníku rozdalo dětem vysvědčení naposledy. Ze školy totiž odcházejí.

Jak jsme již psali v tomto článku, za jejich odchodem jsou vleklé spory s vedením školy. Ze stejných důvodů odešli během tohoto školního roku už tři učitelé.

Většina z odcházejících, a dokonce i někteří zůstávající učitelé, nesouhlasí s praktikami svých šéfů. Vadí jim zejména jejich časté absence na pracovišti, dlouho neřešené narušené vztahy i odmítavý až výhružný postoj vedení školy vůči jakýmkoli projevům nespokojenosti a svobodného vyjadřování.

Ředitel školy Miroslav Jiřička je přesvědčen, že za hromadným odchodem učitelů stojí snahy o jeho sesazení. Celá kauza je podle jeho slov připravována už asi dva roky, přinejmenším od loňského vinobraní: „Pokud chcete odstranit ředitele ze školy, je scénář prostý. Nejprve si seženete vlivné přátele, buď ve vedení města nebo vlivné politické straně, pak si seženete několik kamarádů, kteří jsou ochotni potvrdit stejnou nepravdu, a pak se snažíte ovlivňovat žáky a rodiče.“

Na schůzce vedení školy s rodiči, která se uskutečnila v polovině minulého týdne, pak označil snahu o sesazení jako politický akt, na němž se podílejí jak někteří odcházející učitelé, tak radní Jiří Čermák nebo advokát a zastupitel Dalibor Šaman. „Já si myslím že vím, odkud pramení tyto útoky, a považuji je za docela špinavou záležitost, do které se nakonec zatahují rodiče i děti,“ dodal Jiřička.

Ostře mířená slova, kterými se Miroslav Jiřička strefuje do řad mělnických politiků ale Dalibor Šaman odmítá s tím, že situace dobrému jménu školy neprospívá a je třeba ji urychleně začít řešit: „Jestliže doposud nebylo vedení školy schopno vyřešit rozvrácené personální vztahy, máme oprávněný zájem o to, aby byl ve škole opětovně zajištěn pořádek. Bude-­li to jediné řešení, jak zajistit rodičům klidné zázemí pro děti a normální chod školy, pak budeme muset přistoupit k razantnímu kroku, kterým je odvolání ředitele.“

Vyjádření radního Jiřího Čermáka se nám do uzávěrky včerejšího vydání listu bohužel nepodařilo získat. Neutěšenou situací ve škole se už delší dobu zabývá radnice, neboť zřizovatelem školy je město.

Starosta Miroslav Neumann včera potvrdil, že problém mezi vedením školy a učiteli je značný: „Hledal jsem příčiny těchto rozbrojů na několika našich společných setkáních. Bohužel jsem nakonec dospěl k názoru, že problém je natolik hluboký a závažný, že musíme požádat o nestranné kvalifikované vyjádření k celé situaci Českou školní inspekci a Oblastní inspektorát práce.“

Slova ředitele Jiřičky, že se jedná o politický tah, starosta popírá: „Nevím, z čeho pan ředitel vychází. Pokud by zřizovatel chtěl ředitele odvolat, tak ho odvolá. Já to vidím jako důsledek vleklých sporů, kdy se hledají argumenty a různá obhájení.“