To jsou dva z návrhů dopravní komise města, která řeší dopravní uspořádání v centru Mělníka po skončení revitalizace.

Podle předsedy dopravní komise Milana Schweigstilla počítá nové dopravní řešení vedle zákazu vjezdu vozidel vážících přes sedm a půl tuny také s maximální povolenou rychlostí dvacet kilometrů v hodině ve všech ulicích, které mají za sebou revitalizaci. „Tato opatření vycházejí i z projektu revitalizace a podmínek hlavní dodavatelské firmy,“ doplnil Schweigstill. Návrh však zatím není schválený.

Ulici Legionářů chce dopravní komise kvůli odlehčení a plynulosti dopravy zjednosměrnit. Auta by pak z náměstí Míru mohla projíždět přes Palackého náměstí a ulicí Kněžny Emmy. „Vozovka v ulici Legionářů je nejužší u restaurace Beseda, pouze 4,3 metru,“ připomněl Schweigstill.

Dopravní komise dále chce, aby byla Svatováclavská ulice bez výjimky pěší zónou. To znamená, že tam nebudou smět parkovat ani auta hostů hotelu U Rytířů, jako tomu bylo dosud. Hoteloví hosté budou moci před podnik svými vozy pouze dovézt zavazadla a auta pak odstavit na parkovacích stáních, vyhrazených přímo pro hotel. Ta by podle Milana Schweigstilla mohla být umístěna na náměstích Míru nebo Palackého.

Do ulice samozřejmě budou moci vjíždět i rezidenti. Všichni obyvatelé ale budou povinni svá auta parkovat na svých dvorech nebo průjezdech, na ulici ne. Zásobovací vozy budou smět do Svatováclavské ulice zajíždět jen ve stanovených časech. Uvažuje se o dvou hodinách dopoledne a dvou odpoledne.

„Těžká zásobovací auta, která pojedou do Svatováclavské ulice, by mohla při otáčení na prostranství před zámkem poničit novou dlažbu. Navrhli jsme tedy, aby pro ně byla zprůjezdněna Česká ulice, kterou by projela na Palackého náměstí a ulicí Kněžny Emmy ven z historického centra,“ vysvětlil předseda dopravní komise.

Návrhy dopravní komise však narážejí na námitky památkářů. Těm se nelíbí, že by nynější městskou památkovou zónu, která je pěší, jezdila auta.

Podle Jiřího Dohnala z městské památkové péče, který je zároveň tajemníkem komise pro regeneraci, tomu odporuje také současný územní plán města.

„Svatováclavská a Česká ulice jsou zahrnuté do územního plánu městské památkové zóny jako pěší,“ připomněl Dohnal a doplnil, že by bylo nutné územní plán změnit. A to je velmi zdlouhavé.

U možného průjezdu z náměstí Míru na Palackého náměstí mají památkáři obavy především z narušení sklepních prostor.

„V místě u potravin na rohu Palackého náměstí a ulice 5. května se nacházejí nejhlubší a nejrozsáhlejší podzemní chodby. Zásobovací auta, která by tam projížděla, by je mohla vážně poškodit,“ vysvětlil Dohnal. Současné dopravní řešení v historickém centru podle něho vyhovuje památkářům nejvíce.

„Průběžně však s dopravní komisí o problému diskutujeme a konečné řešení stále hledáme,“ dodal Dohnal.