Nashromáždit veškeré informace o válečných hrobech a pomnících na Mělnicku. To je úkol, který musí do konce ledna příštího roku zvládnout oddělení památkové péče v Mělníku. Důvodem je vytvoření centrální databáze všech podobných míst na celém území České republiky, která bude přístupná na internetu. „Iniciátorem této akce je Ministerstvo obrany,“ uvedl Jiří Dohnal, mělnický referent památkové péče.

V Mělníku jsou práce pomalu u konce. „Sběr dat vrcholí a připravuje se jejich závěrečná sumarizace,“ řekl Dohnal. Na Mělnicku musejí památkáři monitorovat celkem 39 obcí, v rámci nichž je následně vedeno dalších 63 obecních částí. „Z celkového počtu obcí je v současné době zkontrolováno dvacet sedm,“ upřesnil nynější fázi prací Dohnal. Památkáři doposud zdokumentovali 46 válečných pomníků a hrobů.

Oblast Mělnicka je podle Dohnala velmi bohatá především na památníky uctívající oběti a legionáře první světové války. „Při porovnání těchto válečných pomníků je možno vysledovat dva základní typy. Jednak pomníky, které oslavují vznik nového státu, na druhé straně jsou to pak památníky, které připomínají hrůzy války a její dopady na společnost,“ upřesnil Jiří Dohnal. V mnoha obcích jsou také pomníčky postavené jednotlivým lidem, kteří padli ve dnech květnového osvobození, rudoarmějcům, polským vojínům, ale také například československým válečným letcům.

Shromažďování dat o hrobech a pomnících má nejen shrnout všechna známá místa, ale také zveřejnit informace o pomnících a hrobech, na které se pomalu zapomnělo. Podobný zajímavý objev se zaměstnancům mělnického úřadu podařil v obci Horní Počaply. Na tamním hřbitově objevili hrob Politického vězně č. 13454. Náhrobek silně zarůstá vegetací.

» V sedmadvaceti obcích Mělnicka zatím památkáři zdokumentovali 46 válečných pomníků
a hrobů «

„Tento případ nám pomohla více ozřejmit rozmluva s jedním z místních pamětníků,“ vysvětlil Dohnal. Před příchodem jara 1945 jezdily po tamní trati do Německa transporty s politickými vězni. Lidé byli tehdy převáženi na otevřených vozech.

„Při průjezdu jedním z těchto transportů bylo z vagónu vyhozeno nahé tělo politického vězně. Místní obyvatelé jej dokázali identifikovat pouze podle čísla, které měl vytetované na ruce. To také zaznamenali na pamětní desku,“ řekl Dohnal.

Ministerstvo obrany bude mít kompletní údaje ze všech regionů České republiky nashromážděné do konce ledna 2008. V polovině příštího roku by měla být kompletní databáze přístupná na internetu. „Pevně věřím, že dokumentace válečných pomníků a hrobů je teprve první krok, po kterém bude následovat jejich postupná obnova,“ podotkl Jiří Dohnal.