Připravovaný projekt se zároveň snaží navrátit říčce Pšovka alespoň částečně její přírodní vzhled a zároveň zachovat nezbytné odtokové poměry požadované správcem toku.

Podle mělnického radního Ondřeje Tichoty žádali místní občané anketě především zpevnění cest v parku a více mostků přes pšovecký potok. „Rozvoji oblasti podle Pšovky má přispět kromě jiného i městským architektem navrhované lepší propojení s ostatními částmi města pěšími cestami. Na příští rok pak město připravuje vedení cyklostezky mezi parkem a autobusovým nádražím k nádraží železničnímu," vysvětlil Tichota. Obnovovat se bude i mobiliář parku, jako jsou lavičky, herní prvky, koše a infotabule.

Město se snaží na záměr získat peníze z fondu Nadace Proměny Karla Komárka. Verdikt by mělo znát na podzim letošního roku. Předpokládané náklady mají přesáhnout osmadvacet milionů korun. Grant by mohl v případě úspěchu přispět na více než tři čtvrtiny celkových plánovaných nákladů.

Nadace Proměny je soukromá nadace Karla Komárka, která dlouhodobě podporuje zapojování veřejnosti do procesu rozhodování, které se týká veřejného prostoru. Na proměnu parku může poskytnout až 25 milionů korun, město se ale musí podílet nejméně 10 procenty.

Podle manažera rozvoje města Lukáše Kudy mají zelené promenády a okolí podél Pšovky nebývalý potenciál rozvoje. „Navrhovaný projekt plně respektuje potřeby občanů, jejich způsob trávení volného času v parku a současně se snaží omezit nebo odstranit negativní vlivy, které občanům v parku vadí," řekl Lukáš Kuda.

Na podzim by mělo být jasné, jestli Mělník dotaci na park získá. „Pokud ano, kompletní realizace by následovala do dvou až tří let," přislíbil Kuda.