Mělničtí radní schválili investiční záměr revitalizace parku na Podolí, ke které na sklonku loňského léta proběhlo na radnici veřejné setkání. Park by měl časem výrazně ožít.

Masopustní veselí v Mělníku, 2024.
Mělník se bavil masopustem, déšť průvod ani taškařice nezhatil

„Ve vypracované dokumentaci se objeví návrh na pumptrack, skatepark, dětské hřiště, altán,“ oznámilo město na sociální síti. V plánu jsou rovněž veřejné záchodky. Projekt má počítat i s revitalizace vodní plochy, kamerovým systémem nebo s veřejným osvětlením.

Skatepark už na Podolí býval, rampy ale zmizely a plocha nyní čeká na novou verzi prostoru pro skateboardisty.

Park Na Podolí

Park byl založen roku 1998 a jeho celková výměra činí 1,16 ha. Původní lokalita byla tvořena mokřady a loukami s rozptýlenými porosty především vrb a olší. V místech dnešního Tesca se nacházel chovný rybník, který v zimě sloužil pro děti na bruslení. Od 60. let byla celá plocha využita pro ukládání domovního a stavebního odpadu jako skládka. Původní terén byl skládkou navýšen o 3tři metry, navíc se třemi velkými kupami. Současné rybníčky vznikly při odběru zeminy v místech, kam se dalo zajet těžkou technikou. Původně byly biotopem zvlášť chráněných druhů živočichů (žáby, čolci), nyní jsou osídleny některými nepůvodními druhy (nutrie říční). Stabilní je zde poměrně silná populace kachny divoké, především v souvislosti s celoročním přikrmováním občany města.

Zdroj: Turistické a informační centrum Mělník