Projekt Domov Labe – domov pro pacienty s Parkinsonovou nemocí občanského zdravotně sociálního sdružení Medikum podpoří kraj. Středočeští zastupitelé schválili příslib pověření k poskytování sociálních služeb, což znamená i budoucí zařazení do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Domov se má nacházet v Ovčárech.

Jak připomněl krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek, specializovaná zařízení podobného typu nejen ve středních Čechách zcela chybí.

Příští podoba nového obchodního parku u Neratovic.
Konec dojíždění za nákupy. U Neratovic vyroste obchodní centrum s mnoha značkami

Současná nabídka pobytových sociálních služeb pro lidi s Parkinsonovou nemocí se podle něho omezuje na pacienty v důchodovém věku, kteří jsou v lepším případě umisťováni do specializovaných oddělení pro parkinsoniky v domovech seniorů, v horším případě na oddělení s pacienty s Alzheimerovou chorobou. „To je pro ně extrémní psychickou zátěží, protože tato nemoc neomezuje duševní schopnosti nemocného,“ poznamenal Hrabánek.

Zdroj: Youtube

Nemoc se navíc projevuje i u výrazně mladších lidí a pobytové sociální služby pro pacienty v produktivním věku v Česku neexistují.

Příští podoba nového obchodního parku u Neratovic.
Konec dojíždění za nákupy. U Neratovic vyroste obchodní centrum s mnoha značkami

„Domov Labe bude tedy unikátním zařízením, které mimo jiné přinese možnost ověření provozu v praxi, což může napomoci rozvoji dalších obdobných projektů. Jeho význam tedy není pouze v nově vzniklé, a v České republice jediné lůžkové kapacitě pro pacienty i do 65 let, ale i jako možného metodického centra,“ vysvětlil radní Hrabánek.

Vydání příslibu Středočeského kraje je nezbytné pro poskytnutí dotace. Rozsah pověření je přislíben na 18 lůžek. Cílovou skupinou domova budou lidé se zdravotním postižením, zejména trpící Parkinsonovou nemocí.

Parkinsonova nemoc

Neurodegenerativní onemocnění postihující centrální nervovou soustavu. Onemocnění vzniká v důsledku zániku nervových buněk v mozku produkujících dopamin, jehož nedostatek v těle člověka postupně způsobuje ztrátu schopnosti ovládat a koordinovat pohyb, svalové napětí a automatické pohyby. Veškeré dostupné statistiky ukazují na obecně stoupající trend výskytu tohoto onemocnění v populaci.