Podle vedoucího odboru dopravních a správních agend mělnické radnice Josefa Danišky bude od července zaveden elektronický systém vydávání a evidence parkovacích karet, který umožní pohodlné zajištění karty z domova. „O vydání parkovací karty může požádat občan s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti města, v případě podnikatele je pak určující sídlo nebo provozovna,“ vysvětluje Daniška.

Stávající karty pro rok 2018 platí až do konce ledna příštího roku. „Žádosti budou přijímány a vyřizovány až od 2. ledna, na dřívější podání nebude brán zřetel,“ uvádí vedoucí odboru s tím, že žadateli nevzniká automaticky právní nárok na vydání karty, protože kapacita parkovacích míst je omezena.

Pro držitele těchto karet jsou vymezeny oblasti v ulici Nová, Palackého, část Fibichovy, Kněžny Emmy od ulice J. Seiferta po křižovatku s ulicí Palackého na pravé straně, obousměrně Husova a parkoviště na Aušperku.