Mělnická radnice představila záměr, který se týká části města kolem ulic Nemocniční a Oldřicha Wenzla. Většina místních tuto lokalitu nezná jinak než jako U Skleníku. Práce, které proběhnou ve dvou etapách letos a v následujícím roce, mají zanedbaný prostor proměnit v plochu hezkou na pohled a s výhodnější nabídkou pro parkující řidiče.

Předcházelo jim kácení, kdy padlo čtrnáct stromů, jabloně, hrušně, švestky a akáty. Projekt ale zahrnuje i náhradní výsadbu, počítá se třemi třešněmi, po šesti javorech a břízách, jednou lípou a jedenácti muchovníky, tady celkem s 27 stromy.

Počet parkovacích míst v lokalitě stoupne skoro o padesát, namísto stávajících 70 tam bude 117 stání. Čtrnáct z nich bude v režimu K+R, zkratka vychází z anglického Kiss and Ride, tedy polib a jeď, jde tedy o parkování na pár minut.

Tato stání budou určena mezi sedmou a osmou hodinou ráno pro sousední školku, od osmé do patnácté hodiny pro nemocnici a poté zase až do následujícího rána řidičům z okolí.

Termín zahájení letošní části prací zatím Mělník nezveřejnil.