Bude Spolana dál široce spolupracovat s regionem a obcemi?
Spolupráce se osvědčila a není důvod ji nijak redukovat. Ukázala regionu, že jsme solidní partner, naše chování je otevřené a nevytváříme hodnoty pouze pro vlastníka chemičky, ale i pro její okolí.

Po vybudování nového skladu chloru je posledním rizikovým místem přečerpávací stanice. Kdy se tam uskuteční uvažované hermetické uzavření ?
Při plnění cisteren chlorem dochází k manipulaci, kdy se na ně napojují hadice, jimiž se chlor vede. Plánujeme tuto oblast uzavřít tak, aby v případě netěsnosti nebo poruchy bylo možné chlor bezpečně odsát. Pozastavení těchto kroků nemělo nic společného s privatizací Spolany. Protože se jedná o bezpečnostní opatření, které stejně jako plovoucí zásobníky nemá obdoby, je třeba řádné technické a projektové přípravy. Tu musíme řádně projednat s dotčenými orgány.

Neratovické zastupitelstvo si nedávno prosadilo stavbu nové čističky odpadních vod od VKM. Nebude vám město jako zákazník chybět?
Spolana v současné době zpracovává odpadní vody z Neratovic a z části Libiše ve svém zařízení, jehož kapacita je několik měst, jako jsou Neratovice. Proto mi projekt nové čističky připadá zbytečný. Samozřejmě to neděláme zadarmo, proto přijdeme o určitý, ne příliš výrazný zisk.