Pátým lůžkovým oddělením neratovické městské nemocnice se už za dva týdny má stát nové oddělení chronické intenzivní resuscitační péče. „Je určeno pro pacienty, jimž selhává více životních funkcí a jsou odkázáni na podporu přístrojů, například po mozkových příhodách,“ vysvětli ředitel nemocnice Jiří Vlček.

K založení nového oddělení CHIRP vedla nemocnici, provozovanou společností Almeda, poptávka v regionu spolu se snahou snížit náklady za zdravotní péči. „Náklady za pacienta na našem novém oddělení budou pro pojišťovny zhruba poloviční než na odděleních ARO,“ poznamenal Jiří Vlček.

Chronicky nemocní pacienti navíc budou moci uvolnit lůžka pacientům s akutními stavy, pro něž jsou ARO oddělení určena. Nové neratovické oddělení přitom podle ředitele není spádové pro region, a tak bude moci slouži i pacientům z různých míst.

Náklady na stavební úpravy i přístrojové vybavení oddělení chronické intenzivní resuscitační péče se šesti lůžky byly asi osm milionů korun. „Přístroje už máme, hotové jsou i savební úpravy, zbývá ještě dokončit technologii vzduchotechniky, která trochu vázne,“ uvedl ředitel nemocnice a odhadl zahájení provozu nového oddělení na poslední třetinu ledna.

Na pacienty už čekají i dva lékaři s anesteziologicko resuscitační odborností, devět zdravotních sester a dalších šest ošetřovatelek. „Lékaři a vrchní sestra jsou z řad našich zaměstnanců, zbývající jsme museli sehnat, což byl problém,“ poznamenal ředitel nemocnice.

Zdravotních sester je totiž v posledních letetch v českých zemích stálý nedostatek, v Neratovicích jich v současné době schází pět až šest.