Přímo velkolepou akci chystá vedení obce na příští rok. Připravuje se totiž rekonstrukce základní a mateřské školy. Kly již zažádaly stát o dotaci ve výši patnáct milionů korun.

Změny školských zařízení jsou v obci velkou nutností. „ V současné době mateřská škola neodpovídá hygienickým požadavkům. Podle hygienických norem by ve školce mělo být umístěno dvacet dětí, nyní jich tam je třicet. Abychom mohli zachovat současný stav školky, museli jsme zažádat o výjimku. Ta nám byla prodloužena do léta 2008 s tím, že pokud nezajistíme rozšíření, budeme stav dětí muset snížit na dvacet,“ uvedla Alice Semiánová, starostka obce Kly. V létě tedy obec chystá velkou rekonstrukci školky, jejíž kapacita bude rozšířena na čtyřicet dětí. „Při současné situaci, kdy je malých dětí v obci stále více by bylo potřeba rozšíření na více míst, ale budova se nedá nafouknout a možnost financování je také omezena. Celková částka, kterou si rekonstrukce vyžádá, byla odhadnuta na jeden a půl milionu korun. Dotace, o kterou obec stát zažádala, bude obci přidělena v prvním čtvrtletí roku 2008. V budově se vybourají příčky a přestavbou se docílí toho, abychom dostali potřebné metry čtverečné,“ řekla Semiánová.

Hlavním cílem vedení obce je samozřejmě uspokojit zájem rodičů o mateřskou školu. V letošním roce musela obec dát zamítavé stanovisko některým rodičům z důvodu plného obsazení školky.

Na rekonstrukci místní školky zároveň navazuje rekonstrukce základní školy. „Je tu stejný problém jako ve školce. Počet žáků neustále narůstá. Problém je to především v tělocvičně. Dále je pak zastaralá a nemoderní jídelna, stará jsou také okna, kterými utíká ven teplo. Bohužel, co se týče školy, tak obci dotace nebyla přidělena. Budeme tedy žádat o peněžní podporu z jiných zdrojů. V případě získání peněz máme rekonstrukci základní školy rozdělenou na dvě etapy. V první se opraví jídelna a okna. Tělocvična bude zahrnuta až do druhé etapy,“ dodala na závěr Semiánová.

Oprava školy si podle odhadů vyžádá třináct a půl milionů korun. Společně se školkou by tak obec měla do školských zařízení dát minimálně patnáct milionů korun.