Přístavba vyšla na 64 milionů korun, přičemž 38 milionů korun pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Pavilon nabídne zařízení, které je ve středních Čechách ojedinělé. Žáci v něm najdou tři nové, plně vybavené učebny a dvě laboratoře pro fyziku a chemii, přičemž učebna chemie může být využívána také pro výuku přírodopisu. Na děti čekají také dotykové obrazovky nebo výškově nastavitelné stoly a židle.

Součástí výstavby se staly i nové výtahy. Jeden vede do staré budovy, kterou propojuje s novou spojovací chodba, a další vede v přístavbě do jídelny. Základní škola Komenského je již tedy plně bezbariérová. Cílem nového pavilonu je zvýšit zájem dětí i jejich rodičů o výuku technických předmětů.